Kućni red

Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi Vam boravak u kući domaćina bio ugodan, a za sve dodatne informacije obratite se Vašem domaćinu.

- Smještaj je na raspolaganju od 14.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko unaprijed nije drukčije dogovoreno s domaćinom.

- Gosti su dužni sami se brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima/sobama i domaćin ne odgovara za eventualni nestanak istih.

- Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.

- Ulazna vrata apartmana/sobe zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obvezno zaključavajte vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak itd.) i zatvorite vodu.

- Vlasnik objekta (domaćin) ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman/sobu radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku domaćin je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.

- Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 23.00 do 07.00 sati.

- Sadržaje apartmana/soba mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.

- Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala.

- Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana/sobe, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

- Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.

- Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana/sobe, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.

- Iz apartmana/soba zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme (ručnici, prekrivači i drugo).

- U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.

- Vašu osobnu iskaznicu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.

- Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu, koji Vam stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 8 do 20 sati.

Želimo Vam ugodan boravak!